E-Çöpler
İnternet 133 views 0

Teknolojinin Yeni Problemi: E-Çöpler

Teknoloji geliştikçe, üretilen cihaz sayısı hızla artarken, ortaya çıkan yeni problem can sıkmaya başladı! E-Çöpler!

Her geçen gün daha da fazla kullanmaya başlıyoruz bununla beraber de yeni problemler ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de elektronik atık (e.-çöpler). E-Çöpler Kısaca Nedir? Artık kullanılmayan ve atılan herhangi bir elektronik cihaz olarak tanımlanabilir. Bazı ülkeler bu tür ürünler için geri dönüşüm programlarına sahip olsa da, bu işlem tehlikeli olabilen ve bol miktarda çaba gerektiren bir süreci içeriyor. Elektronik cihazlarda bulunan parçalar genellikle zararlı malzemeler içeriyor ve bunlar da direkt veya dolaylı yoldan temas eden kişilere zarar verebiliyor.

E-Çöpler ‘in Büyük Çoğunluğu Farklı Ülkelerde Dönüştürülüyor!

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından sunulan yeni bir rapora göre, 2016 yılında atılan elektronik cihazların sadece %20’si uygun kanallardan geçerek geri dönüşüme katıldı. Yapılan tahminlere göre atılan toplam elektronik çöp miktarı 44.7 milyon metrik ton ve geri dönüştürülebilecek ham maddelerin değeri 55 milyar dolar civarında.

E-çöp geri dönüşümü ülkeden ülkeye değişim gösterse de, yılda %4 oranında genel olarak bir yükselişin beklendiği söylenebilir. ABD, Dünya’nın e-çöpünün %14‘ünü üretmekte ve bunun %25‘ini geri dönüştürülüyor. Buna karşılık ise Çin toplam çöpün %16‘sını üretiyor ve %18’ini geri dönüştürüyor.