hacker
Güvenlik 243 views 0

Ortadoğu’daki Hackerler

hacker

Hackerler

Güvenlik, savaş ve teknoloji ayrılmaz kavramlar. Tarih boyunca yeni savaşlar savaşma şekillerini etkilediği kadar, en gelişmiş teknolojilerin kimin elinde bulunduğu da savaşlardan kim galip kim mağlup çıktığını ve böylece güç dengelerinin dağıtımını da belirler. Soğuk savaş sonrasında Amerika Birleşik Devletlerinin tek süper güç olarak ortaya çıkması ile birlikte, Washington savaşın dört alanında da (kara,hava,deniz,uzay) en gelişmiş teknolojileri elinde bulundurmakta. Bilişimdeki gelişmeler ile  Amerika Birleşik Devletleri artık bu bilişim teknolojilerini hacker ler vasıtası ile savaşlarda kullanıyor.

Beyaz Şapkalı Hackerler

Özellikle Af-Pak bölgesinde istihbarat ve saldırı amaçlı kullanılan uzaktan kumandalı Heron uçakları en bilinen örneklerindendir. Ancak bilişimdeki gelişmeler yeni zayıflıklar da ortaya çıkartıyor. Hem orduların hem de sivil kuruluşların bilişim ağları hedef haline gelebiliyor. Bu nedenle Temmuz 2010’un ilk The Economist dergisi savaş alanlarına beşinci bir alan eklendiğini iddia ediyor; Siber Alan.

Siber alanındaki mücadelelerde özellikler aktörler ilgi çekiyor. Konvansiyonel savaş alanları ile kıyaslanırsa siber alanında bireyin önemi dikkat çekiyor. Bir birey yeterince bilgi ve yeteneğe sahip ise, teorik olarak basit bir bilgisayar ile bir kurumun bilişim sistemini çökertebilir. Siber alanındaki bir saldırı hem insan kaynağı hem finansman anlamında oldukça kolay organize edilebilmesi ile özellikle asimetrik savaşlarda oldukça önem kazanacaktır. Bu savaşın ön cephelerinde bulunan şahısların adı ise hackerler.

Peki hacker nedir?

Ünlü hacker sözlüğü Argo dosyasının (Jargon File) yazarı Eric Steven Raymond göre; programlanabilir sistemler hakkında sadece gerektiği kadar bilgiyi edinmeyi tercih eden çoğu kullanıcının aksine, sistemlerin ayrıntılarını incelemekten hoşlanan ve sistem yeteneklerini geliştiren kişiye ” hacker “ denir.

En yaygın kategorileşme de hackerler sadece sistemleri araştıran zarar ve hasar vermeyen ‘Beyaz Şapka’ hackerler. Güvenlik sistemlerini izinsiz olarak aşarak bilgi hırsızlığı, dolandırıcılık, bilgi sistem yıkımı gibi zarar verici faaliyetlerde bulunanlara ‘Siyah Şapka’ hackerler. İki tanım arasına bulunan ‘Gri Şapka’ hackerler, yazılım korumaları kıranlara ‘Yazılım Korsanları’, toplumsal sorunlara dikkat çekmek için hacking eylemlerinde bulunan hackerlere de ‘Hacktivist’ denilir.

Başka, Ortadoğu’daki hacker aktivitelere daha uygun bir ayrıma göre, sistemlere geniş çapta giriş sağlayabilen, olayın teknik açısıyla ilgilenen beyaz şapkalılara benzeyen “yetişkin” hackerler. Yetişkin hackerler kadar bilgiye sahip olmayan ideolojik amaçlı çalışan “ideolojik” hackerler, teknik anlamda becerikli ama yeteneklerini hırsızlık için kullanan hackerler, bir de siber teröristler.

Siber teröristler ve ideolojik hackerler arasındaki geçiş ise bulanık. Hluchan’a göre siber teröristlerin çoğu henüz bilgi ve yetenek anlamında yetişkin değiller. Bu konudaki kırılma noktası ise “yetişkin” hacker olarak tanımlamış olduğumuz gruptan üyelerin siber teröristler ile işbirliği yaptıkları zaman olur. Hluchan’ın çizdiği senaryoda, hackerler kolaylıkla tren güzergâhları değiştirip, elektrik santraların dağıtımını engelleyip, dünya piyasalarındaki sistemleri çökertebilirler.

Bu çerçevede birçok ülke artık milli savunma bütçelerinde siber alanındaki korumalara özel bütçe ayırmaları gerekir, bu konuda uluslararası çalışmalar da gerçekleşebilir.