Güneş Santrali
Manşet 344 views 0

Her Ev İçin Güneş Santrali Mümkün Mü?

Gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı nüfus artışı ve sanayileşme enerjiye olan talebin hızla artmasına sebep oluyor. Enerji, bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyelini yansıtan temel göstergelerden biridir. Enerji tüketimiyle sosyal kalkınma arasında doğrusal bir ilişki olup, ekonomik gelişme ve refah artışıyla enerji tüketiminin de arttığı tespit edildi. Peki her ev için Güneş Santrali mümkün müdür?

Günlük yaşantının her aşamasında kullanım alanı bulan enerji; kimyasal, nükleer, mekanik, termal, jeotermal, hidrolik, güneş, rüzgâr, elektrik enerjisi gibi değişik şekillerde bulunabiliyor ve uygun yöntemlerle birbirine dönüştürülebiliyor.Enerji kaynakları, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olarak ikiye ayrılır.

Ülkemizde son yıllarda özellikle tarım sektöründe Güneş enerjisi ile elektrik üretiminin yaygınlaştığı ve bu yaygınlaşma ile birlikte sistemde kullanılan parça fiyatlarının daha uygun seviyelere indiği görülüyor. Yapılan küçük çaplı yatırımlar genel olarak sulama ve ev-işyeri elektrik sarfiyatlarının düşürülmesi amaçlı yapılıyor. Yaygın uygulamalar incelendiğinde, kısa vadede getirisi bulunmadığı için, zorunlu kalınmadıkça bu sistemlerin tercih edilmediği görülüyor.

Bu Durum Değiştirilemez Mi? 

Bu soru için rahatlıkla “Değiştirilebilir” diyebiliriz.  Bunun için en etkin çözüm, Güneş’ten üretilen elektriğin, bireysel çapta satılabilir hale getirilmesidir. Yani az ya da çok ürettiğimiz elektrik enerjisini satabilir hale getirebilirsek, bu sistemleri daha yaygın ve ucuz hale getirebilir ve ülke ekonomisine katkıda bulunarak bireysel kazanç sağlayabiliriz. Ülkemizde güneşli bölge ve gün sayısının birçok ülkeye göre fazla olması sayesinde, bireysel güneş panel sistemlerinin yaygınlaştırılması ile ülkemiz için enerji alanında çok büyük kazançlar sağlanabilir. Elbette bu kazançlar sadece ekonomik olmayacak, çevre kirliliği üreten diğer kaynaklara yönelimi de azaltacaktır.

Bilindiği üzere şebeke bağımsız (off-grid) güneş paneli sistemleri temel olarak aşağıdaki parçalardan oluşur;

  • Güneş panelleri (cell)
  • Güç-şarj kontrol paneli
  • Akü grupları
  • DC/AC Inverter

Güneş Santrali İçin Peki Bizde Durum Ne?

Daha önce de değindiğimiz gibi Türkiye, coğrafi konumu sebebiyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre avantajlı konumdadır. Ülkemizde ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi metrekarede 2640 saat (günlük toplam 7.2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti metrekarede yılda 1311 kWh (günlük ortalama 3.6 kWh) olarak tespit edilmiştir. Türkiye 110 gün gibi yüksek bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir ve gerekli yatırımların yapılması halinde Türkiye, günde birim metrekaresinden 1100 kWh’lik güneş enerjisi üretebilir. Buna rağmen günümüzde güneş enerjisi, Türkiye’de birincil enerji üretiminin kaynaklar bazındaki dağılımında %1-2 gibi çok düşük bir paya sahiptir.

Bu bilgiler ışığında, “Her eve bir enerji santrali” sloganının, mümkün olan en üst düzeyde gerçekleştirilmesinin yarınlara büyük katkıları olacağı açıktır.

Daha fazla bilgi için Parma Bilişim ile iletişime geçin….